Kontakt


Gospodartswo Agroturystyczne - położone w Dubiczach Cerkiewnych

Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Skoworodko
ul. Parkowa 11
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 20 32  tel. kom. 660 108 366

e-mail: anka_sk@go2.pl