Kontakt


Gospodartswo Agroturystyczne - położone w Dubiczach Cerkiewnych

Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Skoworodko
ul. Parkowa 11A                       
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. kom. 660 108 366

e-mail: anka_sk@go2.pl