Atrakcje okolicy


Gospodartswo Agroturystyczne - położone w Dubiczach Cerkiewnych

Proponowane atrakcje:
 - zwiedzanie miejscowości, okolicznych osad z zachowana dawną architekturą,
 - szlaki rowerowe, dobrze oznakowane- w naszym regionie,
 - możliwość nauki jazdy konnej -w sąsiedniej wsi; lekcje prowadzone dla  dorosłych i młodych,
 - skorzystanie z przejażdżki kolejką wąskotorową trasą z Hajnówki do Topiła, Hajnówka- Postołowo, po Puszczy Białowieskiej
 - kąpielisko nad Zalewem Bachmaty - 2 km, z wypożyczalnią sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne)


* Puszcza Białowieska - 5 km

* Białowieża - 35 km
* Grabarka - główne miejsce pielgrzymkowe prawosławnych - 45 km
* synagoga (Orla) - 11 km
* boisko do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykówki - 300 m
* Muzeum Kultury Białoruskiej (Hajnówka) - 15 km
* głazy narzutowe (zlepieńce) - 3 km

* cerkiew prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych

* zabytkowe elementy: wiatrak w Starym Korninie, Izba Regionalna w Dubiczach Cerkiewnych
Pomocne informacje:
* region geograficzny - Podlasie
* sklep spożywczy - 20m
* przystanek autobusowy - 1 km
* stacja PKP (Witowo) - 4 km
* miasta i miejscowości w pobliżu - Hajnówka, Orla, Kleszczele, Bielsk Podlaski, Białowieża,
* pobliskie kąpieliska - zalew Repczyce - 18 km,
* do granicy polsko - białoruskiej - 15 km

Szlaki rowerowe na obszarze Puszczy Białowieskiej

1) Hajnówka - Topiło - Piaski - Orzeszkowo - Hajnówka (niebieski, 42 km):
Szlak rozpoczyna się w centrum Hajnówki, gdzie znajduje się skwer z pomnikiem żubra przy ul. A. Zina, dalej trasa prowadzi przez leśny teren, z pieknym krajobrazem i zamieszkującymi zwierzętami  - Sacharewo,  rezerwat przyrody Głęboki Kąt i  Olszanka Myśliszcze i  Michnówka. Następnie: Topiło- zachowała się nieduża wioska; zbiornik wodny -służył do wodowania drewna z lasu, tutaj dociera kolejka wąskotorowa z Nadleśnictwa Hajnówka, niedaleko znajduje się także pomnik ku czci zabitych  mieszkańców okolicznych miejscowości w obozach niemieckich  i sowieckich podczas II wojny światowej. Jedziemy do miejscowości  Piaski, a dalej Orzeszkowo- wieś, w której znajduje się cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego przy cmentarzu parafialnym. Kierujemy się trasą do Hajnówki. To już koniec naszej podróży.

2) Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Czeremcha - Piaski (czerwony, 85 km):
Szlak znajduje się na terenie 5 gmin. Rozpoczyna się w Hajnówce i przebiega następującą trasą: Nowe Berezowo - Czyże - Zbucz - Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne - Grabowiec - Kleszczele - Czeremcha - Wólka Terechowska  - Biała Straż - Wiluki - Piaski.
Szlak prowadzi zarówno przez tereny leśne, jak i przez tereny rolnicze gdzie można obserwować sposób gospodarowania człowieka.
Na szlaku znajdują się również urokliwe cerkwie m.in. : Czyże, Stary Kornin, Dubicze Cerkiewne oraz wioski z zachowaną architekturą wsi podlaskiej.
3) Białowieża - Siemianówka (niebieski, 41 km)
Szlak prowadzi przez Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie biegnie przez uroczysko Stara Białowieża (tutaj znajduje się ścieżka edukacyjna Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich). Szlak przebiega przez Gruszki, Babią Górę (znajduje się tam wieża widokowa). Kończy się w Siemianówce, gdzie znajduje się prawosławna cerkiew p.w. św. Jerzego Zwycięzcy,  z XVIII w. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.
4) Szlaki narewkowskie:
- Mała pętla (długość: 18 km; składa się z dwóch odcinków:  9 km szlak czarny, 9 km - zielony):
 Narewka - Janowo - składnica Szypulowa - Kosy Most - Gruszki - Narewka
- Średnia pętla (długość: 36 km; szlak zielony):
Narewka - Janowo -  Kosy Most - Gruszki - Uroczysko Wilczy Szlak - Zamosze - Masiewo  -  Olchówka - Guszczewina - Narewka
- Duża pętla (długość: 45 km)
 składa się z dwóch odcinków: 20 km szlak zielony, 25 km szlak niebieski):
Do wsi Masiewo trasa taka  jak pętlą średnia - ścieżka edukacyjna OTOP Masiewo - Zalew Siemianówka - Siemieniakowszczyzna (wieża widokowa Maruszka) - Siemianówka - Leśna - Mikłaszewo - Narewka
Szlak łączy wiele ciekawostek przyrodniczych i kulturowych, m.in.: pomnikowe dęby i sosny, zakochane drzewa, wieże widokowe, cerkiew, kirkut - cmentarz żydowski, Izbę Przyrodniczo-Leśną w Nadleśnictwie Browsk.
5) Szlak łącznikowy: Michnówka - Nowa Łuka - Stary Dwór - Tarnopol - Siemianówka (czarny, 11 km)
Szlak łączy szlak niebieski: Do Puszczy Ladzkiej ze szlakiem narewkowskim, również koloru niebieskiego. Tematem wiodącym szlaku jest zbiornik wodny Siemianówka utworzony na rzece Narew - jeden z największych w Polsce sztucznych zbiorników, o powierzchni 3250 ha.
Powstała konieczność wysiedlenia około 200 gospodarstw z ośmiu wsi, gdzie pięć z nich uległo zalaniu wodą. Część wysiedlonych mieszkańców założyło najmłodszą w województwie podlaskim wieś - Nowa Łuka, przez którą prowadzi szlak. Długość zbiornika wynosi ok. 13,5 km, został on sztucznie zarybiony i jest atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy. Zbiornik jest miejscem bytowania wieli rzadkich gatunków ptaków, szczególnie we wschodniej części. Co roku odbywają się tu zawody jachtów o Puchar Żubra.
Przy zbiorniku znajdują się dwie plaże z kąpieliskami.
 Jadąc wzdłuż zbiornika mijamy wsie Stary Dwór, Tarnopol i dojeżdżamy do Siemianówki - dużego węzła kolejowego w ruchu towarowym z Białorusią. Szlak kończy się przy zabytkowej cerkwi p.w. św. Jerzego z XVIII w. Tuż obok znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej, który posiada miejsca noclegowe i zajmuje się prowadzeniem aktywnych zajęć o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, dysponuje też sprzętem rekreacyjnym (rowery, kajaki).